خبرها

آغاز فاز دوم زایش زمستانه شرکت کشت و صنعت حامیان فدک

منتشر شده در یکشنبه, 21 بهمن 1397 15:59
بازدید: ۳۱

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت حامیان فدک :

فاز دوم زایش زمستانه سال ۱۳۹۷ آغز گردید.