تماس با ما

تماس با ما

منتشر شده در سه شنبه, 20 فروردين 1392 14:45
بازدید: ۲۶۸۴

 

آدرس شرکت کشت و صنعت حامیان فدک(فشافویه):

 

جاده قديم قم، پلیس راه، کیلومتر ۸ جاده چرمشهر، روستای آراد دفتر مرکزی شرکت کشت و صنعت حامیان فدک

 

صندوق پستي: ۱۳۵-۱۸۳۳۵   کد پستي: ۱۸۳۵۱۹۹۸۱۶

 

تلفن: ۲-۵۶۲۳۹۵۷۰  و ۵۶۲۳۹۵۱۵

 

 فاکس: ۵۶۲۳۹۵۱۶