معرفي مجتمع

معرفي مجتمع ۱

منتشر شده در سه شنبه, 20 فروردين 1392 14:28
بازدید: ۳۰۰۹

بسمه تعالي

مجتمع کشت و صنعت تهران وابسته به بنيادتعاون و حرفه آموزي و صنايع زندانيان کشور و با هدف ايجاد اشتغال مولد براي مددجويان و حصول در آمد براي پرداخت ديه و کمک به معاش خانواده هاي زندانيان مي باشد.

اين مجتمع  با در اختيار داشتن اراضي وسيع در بخش فشافويه شامل مزارع بيجين ، خانلق ، آراد و زلف آباد مشغول فعاليتهاي گسترده در بخش کشاورزي و دامپروري است.

مجتمع کشت و صنعت استان تهران در فاصله ۵۰ کيلومتري جنوب شرق تهران و در منطقه فشافويه از بخش حسن آباد  قرار دارد.

وسعت اراضي در اختيار اين مجتمع حدود ۲۶۹۸ هکتار و در عرض ۳۵ تا ۳۶ درجه شمالي و طول ۵۱ تا ۵/۵۲ درجه شرقي و ارتفاع ۸۴۹ تا ۹۵۱ متر از سطح دريا قرار دارد.

متوسط بارندگي در اين منطقه حدود ۱۲۰ ميليمتر مي باشد.

اين مجتمع در قالب ۳ واحد فعاليت مي نمايد:

الف) واحد يک:

در محدوده کيلومتر ۱ تا ۶ جاده چرمشهر واقع گرديده و شامل مزارع بيجين و خانلق با وسعت حدود ۵۵۵ هکتار و مجهز به ۴۹۵ هکتار سيستم آبياري باراني از نوع کلاسيک ثابت و نيمه ثابت مي باشد و در آنها کشتهايي از قبيل گندم ، جو ، يونجه ، صيفي جات و ذرت علوفه اي انجام مي شود.

ب) واحد دو:

در محدوده کيلومتر ۶ تا ۱۸ جاده چرمشهر واقع گرديده و مزارع آراد و اشتهازان را با وسعت حدود ۱۵۱۸ هکتار شمال مي شود.اين واحد مجهز به  ۲۲۰ هکتار سيستم آبياري باراني نيمه ثابت مي باشد و کشتهايي از قبيل گندم ، جو ، يونجه ، ذرت علوفه اي ، آفتابگردان ، کلزا و صيفي انجام مي گيرد

اين واحد داراي باغهاي انار و پسته نيز مي باشد.

ج) واحدسه:

در محدوده کيلومتر ۳۰ جاده چرمشهر واقع گرديده و شامل مزرعه زلف آباد مي باشد.

مزرعه زلف آباد جزء پلاک ثبتي ۲۰ اصلي و به وسعت حدود ۷۳۰ هکتار مي باشد که اردوگاه حرفه آموزي و کاردرماني فشافويه نيز در همين  اراضي واقع شده است.

 در اين واحد علاوه بر فعاليتهاي کشاورزي ، پرورش دام( گوسفند ) نيز انجام مي پذيرد. ( البته سابقه  پرورش ماهي در سالهاي قبل در اين مزرعه  نيز وجود دارد).